Jazyk Spravodlivosť

Jazyková spravodlivosť sa snaží vytvoriť svet, v ktorom sa každý človek môže plne zapojiť do spoločnosti bez ohľadu na jazyk, ktorým hovorí. Veríme, že Jazyk 411 môže prispieť k hnutiu Jazyková spravodlivosť a neustále sa snažíme identifikovať spôsoby, ako môžeme ovplyvniť.

Support Group
Group Hug

Prečo sme nadšení pre preklad dokumentov

Veríme, že jazykový prístup nie je luxus, ale právo. Dúfame, že poskytovaním cenovo dostupných prekladov pomôžeme každému získať prístup k informáciám.

Support Group

Vízia

Ponukou rýchlych služieb, dostupných sadzieb a minimalizovaním poplatkov umožňujeme organizáciám poskytovať prístup k ich materiálom za cenu, ktorá neohrozuje ciele ani ich rozpočet.

Open Book