Prekladateľské služby

Čo robia prekladateľské služby?

V jadre prekladateľské služby premieňajú písaný text z jedného jazyka na písaný text v inom jazyku. Ak napríklad dostanete list napísaný v španielčine, môžete si ho nechať preložiť do angličtiny alebo iného jazyka, ktorým hovoríte.


Prekladateľské služby môžete využiť na osobnú korešpondenciu, no častejšie sa využívajú na obchodné potreby. Napríklad spoločnosť, ktorá podniká v Číne, môže mať brožúry, knihy, webové stránky, nápisy alebo návody preložené do mandarínčiny a kantončiny. Niektoré spoločnosti majú svoje materiály preložené do viacerých jazykov v závislosti od toho, kde predávajú produkty alebo kde si zakladajú obchod.


Prekladateľské služby tieto preklady samozrejme poskytujú, no robia aj viac. Často sa špecializujú tak na kultúru, ako aj na špecifické odvetvia. To znamená, že profesionálni prekladatelia pomáhajú zabezpečiť presnosť jazyka a presnosť správy.


Naši prekladatelia v Language 411 poznajú spolu viac ako 160 jazykov a kultúr, ktoré sa za nimi skrývajú. Bez ohľadu na vaše odvetvie alebo správu, garantujeme kvalitu a presnosť. Ak ste pripravení vidieť, ako prekladateľské služby môžu pomôcť zlepšiť vaše obchodné a komunitné vzťahy, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo četu. Sme nadšení, že môžeme začať!